Dobrodošli na SAJT ME?UNARODNOG SISTEMA CONTACT na crnogorskom jeziku.

    Naše usluge:
  • Prenos novca iz drugih zemalja u Crnu Goru i iz Crne Gore u druge zjemlje preko sistema CONTACT.
  • Isplate WebMoney gotovinom u Crnoj Gori i prenos gotovine na WebMoney.
  • Elektronska pla?anja i konverzije elektronskog novca.

O SISTEMU

Me?unarodni sistem za transfer novca CONTACT postoji od 1999 godine.
Organizator me?unarodnog sistema CONTACT je Ruslavbanka, operator je Rapida Ltd. U junu 2011 mreža sistema CONTACT je uklju?ivala 553 Ruskih banki sa velikom regionalnom mrežom filijala – preko 80 000 lokacija u 20 000 gradova, 183 banki iz 9 CIS zemalja, 3 Balti?ke države i Džordžija – više od 11000 lokacija (Armenija, Azerbedžan, Bjelorusija, Estonija, Džordžija, Kazahstan, Kirgizstan, Latvija, Litvanija, Moldavija, Tadžikistan, Ukraina, Uzbekistan), poštanske institucije u nekim državama kao što su Moldavija, Armenija, Azerbedžan i 77 banaka i transfernih kompanija iz drugih inostranih država (uklju?uju?i Tursku, Poljsku, USA, UK, Njema?ku, Portugaliju, Rumuju, Španiju, Švedsku, Vijetnam i druge).
CONTACT mreža dozvoljava slanje i primanje novca u skoro 100 država širom cijelog svijeta uklju?uju?i preko 40 000 lokacija u 17000 gradova.
CONTACT svakodnevno sprovodi transfer novca za blizu 60 000 klijenata u svojim filijalama i lokacijama. Prvi ruski me?unarodni sistem za prenos novca CONTACT vam predlaže prenos novca bez otvaranja ra?una u banci.